O SPÓŁCE

Nazwa Firmy: WIND FIELD KORYTNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Siedziba: al. Jana Pawła II 22, 01-133 Warszawa, Polska
Data założenia: 2009
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 5222929880
KRS: 0000341146
REGON: 141886129

Wind Field Korytnica Sp z o.o. posiada status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji energii elektrycznej przy wykorzystaniu stanowiącej jej własność sieci dystrybucyjnej zlokalizowanej w miejscowościach Brzeźnik, Gęsianka, Makówiec Mały, Nowa Wieś, Pniewnik, Porąb, Rąbierz-Kolonia, Rakówiec, Rąbież, Rudno, Rudzienko, Sokóle, Stanisławów, Wólka Czarnińska, Wólka Mlęcka, Zakrzew na terenie gmin Korytnica, Dobre, Stanisławów i Wierzbno, powiatów Wegrowskiego i Mińsk, województwo Mazowieckie.

INFORMACJA O SIECI

Infrastruktura elektroenergetyczna, która służyć będzie dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby własne oraz do odbiorców, składa się z:

  • Linii kablowej elektroenergetycznej 400 kV (początek linii GPZ Sanisławów należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., koniec linii w GPO Wólka 400/110 kV – należącej do Wind Field Korytnica Sp. z o.o.). Linia 400 kV należy do Wind Field Korytnica Sp. z o.o.
  • Stacji GPO Wólka 400/110 kV (własność Wind Field Korytnica Sp. z o.o.).
  • Linii napowietrzno-kablowej 110 kV relacji GPO Wólka – GPO Pniewnik 110/30 kV (własność Wind Field Korytnica Sp. z o.o.).
  • Stacji GPO Pniewnik 110/30 kV (własność Wind Field Korytnica Sp. z o.o.).

PLIKI:
Dokumenty i raporty wymagane na mocy prawa od Wind Field Korytnica sp. z o.o. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w tym koncesja, taryfa, decyzja o nadaniu statusu OSD, wskaźniki czasu trwania przerw oraz inne dostępne są tutaj.

KONTAKT

Wind Field Korytnica Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 22, 01-133 Warszawa, Polska
e-mail: OSDKorytnica@greenart-am.com
telefon: 696 010 705

Scroll to top